Nowiny ze strony PZK

Lepiej późno, niż wcale można by rzec.  Dwie wiadomości ze strony PZK, które warto przytoczyć tutaj, a obie dotyczą posiedzenia Prezydium ZG PZK z 23 września b.r.

Pierwsza – nasz kolega Przemek SQ6ODL powołany został na funkcję Koordynatora/konsultanta urządzeń bezobsługowych. Wielkie gratki! Przemek ma duże doświadczenie w stawianiu przemienników i digi APRS i zawsze można liczyć na jego pomoc. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.

Druga –  sekretarz GKR PZK, Leszek SP6CIK poinformował członków Prezydium, iż GKR stwierdza, że Zjazd PG APRS został nieprawidłowo zwołany, a co za tym idzie podjęte tam uchwały nie rodzą skutków prawnych. Dodając słowo komentarza od siebie. Nawet prawidłowo zwołany Zjazd nie miał szansy na podjęcie ważnej uchwały o treści jaką podjęliśmy. A to z braku quorum oraz nieobecności członka Prezydium ZG PZK (mimo wystosowanego zaproszenia).  Tak więc formalnie PZK w swoich strukturach dalej rozpoznaje klub ogólnopolski PG APRS do czasu, aż ZG PZK nie zdecyduje jak sprawy uporządkować.

Link do całości tekstu źródłowego https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4131