Tama 2014 – komunikat PZK

 KOMUNIKAT NR 6/2014 z dnia 5.02.2014 r.

 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

(……..)


2. TAMA 2014. 

Styczeń już za nami, rozpoczął się luty roku 2014. Czas pomyśleć o udziale w naszym corocznym sztandarowym spotkaniu sympatyków APRS TAMA 2014.
Po przejrzeniu kalendarzy, proponowanym przez nas terminem jest weekend w okolicach Bożego Ciała czyli 21 – 22 czerwca 2014.
Miejsce spotkania:
Dzięki uprzejmości i gościnności Koleżanki Danusi SP3OEY i Kolegi Zbyszka SP3BTT – wieloletnich współorganizatorów, pozostaje to samo miejsce znane uczestnikom poprzednich spotkań. Jak wiadomo jest ono w tajemniczych i pięknych okolicach Bornego Sulinowa.
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy kolegów konstruktorów, chcących zaprezentować swoje projekty do zgłaszania propozycji prezentacji do Tomka SP9UOB.
Prosimy kolegów zainteresowanych rozbudową sieci APRS o zgłaszanie do końca maja projektów lokalizacji DIGI, ogłoszenie wyników projektów zakwalifikowanych do realizacji nastąpi na TAMIE 2014. Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych 5 najlepszych projektów będzie sfinansowanych przez PZK.
Na obecną chwilę oprócz terminu nie podajemy innych informacji. Bieżące będą się ukazywały na forum PG APRS, w Komunikacie sekretariatu ZG PZK oraz na forum SP7PKI. Program spotkania i formularz zgłoszeń będą dostępne na stronie PG APRS w najbliższych miesiącach.
Postanowiliśmy wcześniej podać termin by koledzy zainteresowani udziałem mogli zaplanować swój kalendarz, oraz by organizatorzy innych spotkań znali termin naszego spotkania.
Kolegów pytających o więcej szczegółów proszę o podanie tematów jakie ich interesują na FORUM strony PG APRS w temacie TAMA 2014, lub na adresy e-mail, – mój: sp3eol@wp.pl, oraz kolegów z Zarządu PG APRS abyśmy mogli uszczegółowić informacje i udzielić odpowiedzi.
Vy 73! Czesław SP3EOL

(……….)

Wybory Zarządu Klubu – komunikat PZK

3. Tama 2013 APRS. XI Tama PG APRS już za nami. Tym razem pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie. W warsztatach uczestniczyło łącznie ponad 100 miłośników  APRS tej najmłodszej dziedziny krótkofalarstwa oraz 33 członków PG APRS Klubu Ogólnopolskiego PZK.
Podczas tegorocznych warsztatów po powitaniu przez gospodarza Tamy Zbyszka SP3BTT oraz Andrzeja SP3LYR prezesa PG APRS były dwie prezentacje:

1.    Nowy tracker, monitor ramek… a może coś innego?”, którą przedstawił – Tomasz Plewa SP6VGX.
2.    „PICO tracker” prezentowany przez Tomasza Brol SP9UOB.

Więcej o prezentacjach napiszę w „Krótkofalowcu Polskim” nr 8/2013.
Przed prezentacjami w części oficjalnej odczytany został list Jerzego SP7CBG prezesa PZK do Andrzeja SP3LYR prezesa PG APRS. W imieniu ZG PZK miałem też okazję wręczyć Andrzejowi SP3LYR okolicznościowy grawerton oraz dyplom z okazji 10. tej Tamy APRS oraz 10. rocznicy pierwszej Tamy APRS. Zarówno w liście Prezesa PZK jak i w moim wystąpieniu było zawartych wiele ciepłych słów skierowanych do Andrzeja SP3LYR. Andrzej był i pozostanie prekursorem techniki APRS w SP mającym ogromne zasługi w rozwoju tej dziedziny krótkofalarstwa na terytorium Polski. W ciągu 10 lat na terenie SP dzięki inicjatywie i pracy społecznej członków PG APRS powstało kilkadziesiąt bramek APRS oraz stacji pogodowych. Wcześniej nie było ich wcale. Gdyby nie Andrzej i grono współpracujących z Nim kolegów do których zaliczyć trzeba Zbyszka SP3BTT, Czesława SP3EOL, Roberta SP6VWX,  śp. Darka SP2BZW i jeszcze wielu innych nie byłoby tego wszystkiego, a APRS nie byłby tak w SP popularny. Andrzeju raz jeszcze dziękujemy!
Tegoroczna Tama APRS w swoim programie miała również Zjazd Sprawozdawczo wyborczy PG APRS.
Zjazd Sprawozdawczo wyborczy PG APRS odbył się po zabawie terenowej.
W wyniku wyborów do Zarządu PG APRS weszli: Czesław SP3EOL, Tomek SP9UOB, Robert SP6VWX oraz Miłosz SQ6NTI.
Zjazd w uznaniu zasług jednogłośnie nadał tytuł „Honorowego Prezesa PG APRS” Andrzejowi SP3LYR. Zjazd wyraził także podziękowanie: Zbyszkowi SP3BTT, który gościł po raz 11. sympatyków APRS na swoim prywatnym terenie oraz Jankowi SP2MKR za sponsorowanie infrastruktury na kilku warsztatach „Tama APRS”.
Odnośnie Zbyszka SP3BTT jest to sprawa bezprecedensowa w skali kraju, aby ktoś na swoim własnym terenie organizował otwarte spotkanie, na które nie raz przyjeżdżało ponad 200 osób, co niestety przekraczało możliwości terenu i skromnej infrastruktury.
W Zjeździe PG APRS wzięło udział 33 członków tego najmłodszego ogólnopolskiego klubu PZK.

Piotr SP2JMR

4. SP3LYR/AB9FX po II Zjeździe PG APRS.
 Podczas Krótkofalarskich Warsztatów Tama APRS 2013 odbyły się wybory do Zarządu Polskiej Grupy APRS, Specjalistycznego Klubu PZK. Pomimo, że wcześniej wyraziłem chęć kandydowania, to jednak doszedłem do wniosku, że należy dać zielone światło nowym pokoleniom. Jedna z mądrości ludowych głosi, że woda, gdy stoi w stawie, to śmierdzi, natomiast, gdy jest przypływ i odpływ, wówczas jest zdrowa atmosfera.
Proklamując powstanie Polskiej Grupy APRS w styczniu 2004 roku wraz z śp. Darkiem SP2BZW, Zbyszkiem SP3BTT, Robertem SP6VWX i Czesławem SP3EOL, postanowiliśmy, że założyciele klubu będą w pierwszym etapie stanowili jego Zarząd. Zostało nakreślonych wiele zadań odnośnie rozwoju sieci APRS w Polsce, ich strony formalnej, porady technicznej, propagowania zasad i aktywności APRS.
Coroczne spotkania na Tamie APRS, dyskusje na Forum APRS, a także inne formy działalności PG APRS zaowocowały tak potężną aktywnością polskich krótkofalowców w tej technice łączności, ogromnym rozwojem sieci radiowej w postaci stacji bezobsługowych, powstaniem wielu ciekawych projektów technicznych. Dzisiaj, po blisko dziesięciu latach, wydaje się, że należy nie tylko wspominać, co udało się zrobić, ale także spojrzeć w przyszłość i nakreślić nowe plany. Dlatego uważałem, że trzeba otworzyć furtkę do zarządu klubu nowym pokoleniom jednocześnie pozostając gotowym do pomocy służąc radą i doświadczeniem. W jakimś stopniu uważam PG APRS za swoje dziecko, choć teraz dochodzi do etapu zerwania pępowiny. Bardzo dziękuję obecnym podczas wyborów za jednogłośne nadanie mi tytułu Honorowego Prezesa PG APRS. A nowemu Zarządowi życzę wielu sukcesów w zapisywaniu kolejnych kart historii klubu.
Andrzej Bartosz SP3LYR, AB9FX

Wybory Zarządu Klubu – ogłoszenie

Wybory Zarządu Klubu

Podczas spotkania Zarządu Polskiej Grupy APRS w dniu 11 marca 2013 w Warszawie, na którym byli obecni Andrzej Bartosz SP3LYR, Robert Pol SP6VWX, Czesław Hajduk SP3EOL, oraz wirtualnie Zbigniew Sobański SP3BTT, zostały omówione sprawy dotyczące przeprowadzenia wyborów do Zarządu Klubu.
W dniu 22 czerwca 2013 roku podczas spotkania TAMA 2013, w okolicach Bornego Sulinowa, zostaną przeprowadzone wybory Zarządu Polskiej Grupy APRS.

 1. Propozycje kandydatów, którzy znajdą się na liście głosowania przyjmowane są na adres e-mailowywyboryPGAPRS@gmail.com w terminie do 31 maja 2013. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie PG APRS. Otrzymanie propozycji będzie potwierdzane.
 2. Po tym dniu zostanie ogłoszona lista zgłoszonych kandydatów do Zarządu PG APRS PZK. Lista może obejmować nie więcej niż 10 kandydatów. W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów decyduje krotność zgłoszeń danej osoby.
 3. Kandydaci zgłaszani do Zarządu muszą być:
  a) Aktualnymi członkami Polskiego Związku Krótkofalowców.
  b) Zdeklarowanymi członkami Polskiej Grupy APRS przed końcem grudnia 2012.
  c) Oraz muszą potwierdzić chęć kandydowania.
 4. Dopuszczalne jest głosowanie listowne przez osoby, które nie mogą wziąć udziału w Tamie 2013. Głosy oddawane w ten sposób należy przesłać pocztą na adres: Roman Zygmanowski, 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 195a/1 (kol. Roman SP3UCM), w terminie do 14 czerwca 2013.
 5. Wybory Zarządu PG APRS PZK odbędą się w dniu 22 czerwca 2013 podczas spotkania TAMA 2013. Głosy mogą oddawać uczestniczący w spotkaniu członkowie Polskiej Grupy APRS, do których zostaną doliczone głosy przesłane listownie.
 6. Karty do głosowania będą wydawane członkom PG APRS PZK w recepcji spotkania na Tamie.
 7. Głosujemy na Zarząd, bez podziału na funkcje. Funkcje wybrani członkowie Zarządu ustalą między sobą.
 8. Zarząd będzie obejmował następujące funkcje: prezes, dwóch vice prezesów i sekretarz.
 9. Prawidłowość wyborów i ich zgodność ze Statutem PZK będzie nadzorowana przez Męża Zaufania z ramienia ZG PZK.