logo Polskiej Grupy APRS logo Polskiego Związku Krótkofalowców

Polska Grupa APRS
Specjalistyczny Klub
Polskiego Związku Krótkofalowców

Proklamacja klubu

Jeszcze przed kilku laty, niewielu krótkofalowców w Polsce słyszało o systemie APRS, bo jest to rzeczywiście nowy system komunikacji radioamatorskiej, który oficjalnie jako nowy standard w packet radio został przyjęty w 1992 przez konferencję TAPR/ARRL w USA. Jego popularność bardzo szybko się rozpowszechniła nie tylko na kontynencie amerykańskim, ale także na starym kontynencie europejskim. Przed dwoma laty zaczęły powstawać pierwsze elementy sieci APRS w Polsce. Obecnie pojawiają się nieustannie nowe stacje aktywne w APRS, a wraz z nimi kolejne elementy sieci. Wraz ze wzrostem aktywności APRS w Polsce pojawiła się potrzeba unormowania zasad pracy w systemie zarówno stacji indywidualnych, jak też stacji stanowiących ogniwa sieci APRS, oraz potrzeba wzajemnego zorganizowania. Tylko wtedy możliwa jest płynna praca sieci APRS, a co za tym idzie satysfakcja z tego rodzaju aktywności dla wszystkich krótkofalowców, którzy chlubią się złotą zasadą „Ham Spirit”. W ubiegłym roku ze Zbyszkiem SP3BTT zorganizowaliśmy pierwsze ogólnopolskie spotkanie APRS pod nazwą „Tama” i okazało się, że było na nie duże zapotrzebowanie. Teraz wraz ze Zbyszkiem SP3BTT, Robertem SP6VWX, Darkiem SP2BZW i Czesiem SP3EOL, zawiązaliśmy klub APRS pod nazwą Polska Grupa APRS, w skrócie PG APRS. Polska Grupa APRS powstała jako ogólnopolski klub Polskiego Związku Krótkofalowców. PG APRS został wstępnie zaakceptowany przez władze PZK, a oczekuje na ostateczną decyzję, która zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu ZG PZK. PG APRS w swoich założeniach będzie wypracowywać i propagować zasady dobrej pracy APRS, troszczyć się o rozwój sieci APRS i koordynować szeroko pojęte akcje z udziałem stacji APRS. Przystępować do PG APRS mogą członkowie indywidualni – licencjonowani krótkofalowcy, członkowie zbiorowi – kluby krótkofalarskie, oraz wszyscy inni jako członkowie sympatyzujący. Zgłoszenie swego członkostwa w PG APRS można dokonać z pomocą formularza, który znajduje się pod www.aprs-sp.net/form.htm. PG APRS jest nowym klubem i problematyka jest nowa, dlatego dla wypracowania oblicza klubu i zasad jego pracy postanowiliśmy, że założyciele klubu będą przez pierwsze pięć lat stanowić Zarząd PG APRS i tak funkcje vice prezesów będą pełnić Robert SP6VWX i Zbyszek SP3BTT, funkcję koordynatora sieci digipeaterów pełnić będzie Darek SP2BZW, funkcję sekretarza klubu Czesław SP3EOL, a osobiście podejmę funkcję przewodzenia klubu jako prezes, czyli Andrzej SP3LYR. Swoją licencję krótkofalarską otrzymałem wcześniej niż pozwalały na to przepisy, gdyż było to 6 dni przed ukończeniem 15 roku życia, doświadczenia zdobyte ufam, że będą służyć dobru ogółu. Uważam, że zasadą pracy naszego klubu powinno być szerokie spojrzenie na problematykę APRS-owską i krótkofalarską, wznosząc się ponad różne podziały. A nawet, jeśli nie będę się zgadzał z czyjąś opinią, to będę walczył, aby każdy członek mógł ją swobodnie wyrazić w dyskusjach klubu PG APRS. Najbliższe zadania dla PG APRS, to stworzenie ogólnego projektu lokalizacji digi na terenie SP i w oparciu o nią określenie regionów obsługiwanych przez bramki internetowe, instalacja polskiego serwera dla APRS IS. A także sprecyzowanie zasad dobrej pracy APRS w SP. Ponadto mam nadzieję, że w tym roku spotkamy się na Tamie w jeszcze szerszym gronie już jako PG APRS, ale wcale nie mniej spontanicznie i entuzjastycznie. Już teraz zachęcam do aktywnego włączenia się w działalność klubu PG APRS.
 
W imieniu założycieli PG APRS
prezes Andrzej Bartosz SP3LYR

1 stycznia 2004