logo Polskiej Grupy APRS logo Polskiego Związku Krótkofalowców

Polska Grupa APRS
Specjalistyczny Klub
Polskiego Związku Krótkofalowców

Koordynacja sieci APRS

Sieć APRS w zasadniczej części pracuje na jednej częstotliwości 144.800MHz i z tego względu częstotliwości poszczególnych przekaźników nie wymagają skoordynowania. Potrzebna jest natomiast koordynacja ich lokalizacji.

Stacje pracujące w trybie ciągłym muszą uzyskać licencję dla stacji automatycznej (prefiks SR) pracującej na częstotliwości 144.800MHz. W kwestiach związanych z licencjami i rozlokowaniem elementów sieci APRS poradą służy Tomasz Pyda SP8NCG.
sp8ncg@interia.pl

Dla stacji APRS przydzielane są aktualnie trzyliterowe sufiksy zaczynające od liter N oraz W, tzn. SRxNyz oraz SRxWyz.

Zestawienie stacji z licencją SR na 144.800 MHz