logo Polskiej Grupy APRS logo Polskiego Związku Krótkofalowców

Polska Grupa APRS
Specjalistyczny Klub
Polskiego Związku Krótkofalowców

Plikoteka klubowa

Grafika

  • logo klubowe
    zgodnie z regulaminem, logo PG APRS można zamieszczać na własnych kartach QSL, własnych stronach internetowych itp., ograniczenia dotyczą wykorzystania komercyjnego

Audycje

Video

PDF

Doc