logo Polskiej Grupy APRS logo Polskiego Związku Krótkofalowców

Polska Grupa APRS
Specjalistyczny Klub
Polskiego Związku Krótkofalowców

Zasady dobrej pracy

APRS jest systemem o globalnym zasięgu, ale jego sieć radiowa ma charakter lokalny. Praca wszystkich stacji na jednej częstotliwości wiąże się z limitowaniem wysyłanych informacji. Limit obejmuje zarówno odstępy czasowe, jak liczbę przekaźników (ścieżkę).

Mówimy NIE dla ścieżek o imperialistycznych zapędach!

Mówimy NIE dla agresywnych beaconów dążących do zawładnięcia siecią!

mobil

Stacje mobilowe

Zalecana ścieżka
 • WIDE1-1,WIDE2-2
 • lub Proportional Pathing
Zalecany czas
 • co 1 minutę w czasie jazdy
 • co 20 minut w czasie postoju
 • lub SmartBeconing
dom

Stacje domowe

Zalecana ścieżka
 • WIDE2-2
 • lub SP3-3
Zalecany czas
 • co 20 minut, jeśli ścieżka 2-2
 • co 30 minut, jeśli ścieżka 3-3
digi

Przekaźniki regionalne - digipeatery Wn,SPn

Zalecana ścieżka
 • bez ścieżki - lokalnie co 10 minut i dodatkowo
 • WIDE2-2 raz na 30 minut
 • SP3-3 raz na 30 minut
Zalecany czas
 • generalnie, co 10 minut, ale nie zawsze ze ścieżką
IGate

Bramki internetowe - IGate

Zalecana ścieżka
 • WIDE2-2 dla własnych beaconów
 • bez ścieżki - dla retransmisji z Inetu
Zalecany czas
 • własne beacony, jak stacje domowe
 • limity czasowe dla retransmisji Inet-->RF 4/6/8

digiStacje pogodowe

Zalecana ścieżka
 • WIDE2-2
Zalecany czas
 • co 5 minut

Nie jest zalecane, aby wysyłać na RF dane pogodowe pochodzące z rozmaitych źródeł w Internecie


Komentarze na Forum